Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Materská škola, Svidník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. Ľ. Štúra 318/23, Svidník
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
163
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná zmluva je viazaná na podmienky NP POP II na dobu určitú do 31.8.2023
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
- čestné vyhlásenie o bezúhonností.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ul. Ľ. Štúra 318/23
08901 Svidník
www.mslstura.webnode.sk
0547522393
Kontaktná osoba
Viera Haľková
0911946691