Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Palín 104, Palín
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
251
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Od úspešných uchádzačov budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať:
1. Odpis z registra trestov
2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka
Palín 104
07213 Palín
www.zssmspalin.edupage.org
0566497293
Kontaktná osoba
Ing. Eva Tchuriková
0911205600