Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
185
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
• vyučovací jazyk slovenský a maďarský
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• životopis
• doklad o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
Uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha 1
97980 Rimavská Sobota
www.obchars.sk
0475621317
Kontaktná osoba
Mgr. Blanka Tomčová
0917 872 624