Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola, Košice-Dargovských hrdinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krosnianska 2, Košice-Dargovských hrdinov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
570
Platové podmienky
v zmysle Zákona č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

Ďalšie požiadavky
Doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 23.6.2022 na adresu: [email protected]
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/ 6 712 526
e-mail: [email protected]
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Krosnianska 2
04022 Košice-Dargovských hrdinov
www.zskrosnianke.edu.sk
0556712526
Kontaktná osoba
Mgr. Júlia Špilárová
0915879544