Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola FUTURUM, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
1.mája 169/9, Trenčín
Termín nástupu
21.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
159
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- znalosť anglického jazyka na úrovni C1
- platové podmienky upravené dohodou so zamestnávateľom po splnení podmienok
POZOR! Miesto vykonávania práce - Košice.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola FUTURUM
1.mája 169/9
91105 Trenčín
www.sgfuturum.edupage.sk
0905905297
Kontaktná osoba
PaedDr. Lenka Takáčová
+421 908 781 264