Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Breza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Breza 314, Breza
Aprobácia
Náboženská výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
240
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kanonická misia.
Uchádzač o výkon pracovnej činnosti ped. zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením bezúhonnosť, skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná žaloba.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Breza 314
02953 Breza
www.zsbreza.edupage.sk
0435576221
Kontaktná osoba
PaedDr. Eva Rabčanová
0905494137