Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
P. Mudroňa 3, Martin
Aprobácia
Anglický jazyk, Hudobná výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
413
Platové podmienky
Plat zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe pri zaradení do platovej triedy 6 -9 + osobný príplatok
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
balík Office, internet
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (zákon č. 318/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhláška č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov)
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
P. Mudroňa 3
03601 Martin
www.zsmudrona.sk
0434230059
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Krížo
+421 917 233 710