Predmet

Pedagogický asistent

Špeciálna základná škola, Vtáčkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vtáčkovce 2, Vtáčkovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
• Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola
Vtáčkovce 2
04447 Vtáčkovce
https://szs-vtackovce.edupage.org
0556990101, 0910628730
Kontaktná osoba
vedenie školy
0910628730