Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Budimír 11, Budimír
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
444
Platové podmienky
V zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a dĺžky praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
• Bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.
• Zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Požadujeme kladný vzťah k deťom, inkluzívne myslenie, tímovosť, komunikačné zručnosti, ochotu na sebe pracovať a vzdelávať sa,
Životopis zasielajte na mail: [email protected] Vybraných uchádzačov pozveme na pracovný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Budimír 11
04443 Budimír
www.zsbudimir.stranka.info
0557295648,0557295650,0557295649
Kontaktná osoba
Jana Bavoľárová
0910737371