Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Adámiho 11, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
88
Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - bežná užívateľská prax, internet, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Príjemné vystupovanie
Záujem rozvíjať svoje profesijné zručnosti
Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť
Pracovnú pozíciu obsadzujeme na obdobie zastupovania počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnankyne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Adámiho 11
84105 Bratislava-Karlova Ves
www.msadamiho.net
02/707 11 510
Kontaktná osoba
Helena Hudecová
0940 637 706