Predmet

Tajomník / tajomníčka

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, Bratislava-Devínska Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
344
Platové podmienky
Mzda podľa platných platových taríf v školstve. Zanietenosť a kvalitný pracovný výkon sú hodnotené v osobnom príplatku. (od 1 200,-€)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office – pokročilý; MS PROJECT, www,internet – pokročilý
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie: I./II. stupeň
ekonomické vzdelanie
Skúsenosti s projektovým riadením
Ďalšie požiadavky
Hľadáme PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA, ktorý má skúsenosti s podávaním žiadostí k projektom, ich riadením, koordinovaním, optimálne z oblasti vzdelávania -ERASMUS+ KA1, KA2,rozvojové projekty, ITMS, národné projekty atď.

Medzi hlavné úlohy patrí podieľanie sa na plánovaní a príprave projektu vrátane:
• časového plánu projektu, plánu zdrojov, logistického zabezpečenia,
• komunikačného plánu,
• rozpočtu projektu,
• plánu riadenia rizík,
• organizačnej štruktúry projektu, projektových rolí a návrhu zloženia projektového tímu.
Participuje na riadení projektu vrátane:
• zadávania, riadenia a kontroly práce projektového tímu,
• zabezpečovania internej komunikácie v rámci vzdelávacej inštitúcie a komunikácie s tretími stranami,
• sledovania stavu projektu, projektových rizík a vzniknutých problémov a návrhu opatrení na ich elimináciu,
• zvolávania a riadenia stretnutí projektového tímu,
• prípravy a predkladania pravidelných správ o stave projektu,
• zabezpečuje vytváranie a udržiavanie aktuálnej a úplnej dokumentácie projektu (podľa štandardov), ako aj jej archiváciu po ukončení projektu.

Ponúkame šancu pracovať v modernej súkromnej podnikovej škole, ktorá ide cestou duálneho vzdelávania. Uprednostňujeme uchádzačov, ktorí majú chuť neustále sa profesionálne rozvíjať (školenia zabezpečujeme, sú bezplatné). Možnosť odborného vzdelávania doma i v zahraničí.

Benefity:
- Osobný príplatok
- Čiastočná dotácia stravy
- Týždenný pracovný čas 37,5h
- Možnosť ubytovania v učiteľskom byte na internáte
- Možnosť stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov, ktorí vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre spoločnosti ako Volkswagen Slovakia či ŠKODA AUTO Slovensko
- Prehĺbenie vlastnej kvalifikácie

Tešíme sa na Vás!

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5
84306 Bratislava-Devínska Nová Ves
www.dualnaakademia.sk
02/69307211
Kontaktná osoba
Veronika Matysová
0948916522