Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Materská škola, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slnečné jazerá 2764, Senec
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
82
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Excel. word, školská jedáleň 4
Vzdelanie
prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
- spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
- ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
- organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- znalosť príslušnej legislatívy
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
Ďalšie požiadavky
- profesijný životopis
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
miesto je kumulované aj s náplňou kuchárky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Slnečné jazerá 2764
90301 Senec
www.msslnecnejazera.sk
02/20205200,0903036084
Kontaktná osoba
Dana Hulíková
0901712613