Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Majster odbornej výchovy

Spojená škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 2, Žilina
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
274
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel na používateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
MOV pre učebný odbor manikér-pedikér
- vzdelanie: najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v odbore , výučný list v odbore manikér-pedikér,
- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,
- ovládanie štátneho jazyka,
- pedagogická spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Hlavná 2
01009 Žilina
www.sszaby.sk
0415006424
Kontaktná osoba
Ing. Beáta Palovská
0903504074