Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Levoča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
375
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie PZ a OZ
d) ovládanie štátneho jazyka,
e) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

Žiadosť s príslušnými dokladmi posielajte do 30.6.2022
- mailom: [email protected]
- poštou na adresu školy

Termín pracovného pohovoru bude oznámený len vybraným uchádzačom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nám. Štefana Kluberta 10
05401 Levoča
0534512298,0911389148
Kontaktná osoba
Jana Milčáková
0911389148