Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Levoča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča
Aprobácia
Geografia, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
375
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – s aprobáciou
matematika - geografia


Žiadosť s príslušnými dokladmi posielajte do 30.6.2022
- mailom: [email protected]
- poštou na adresu školy

Termín pracovného pohovoru bude oznámený len vybraným uchádzačom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nám. Štefana Kluberta 10
05401 Levoča
0534512298,0911389148
Kontaktná osoba
Jana Milčáková
0911389148