Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Svit

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 2, Svit
Termín nástupu
29.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
481
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady :
• žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov
• životopis vo forme europasu
• doklady o vzdelaní
• odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( až pred nástupom do zamestnania )
• lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania ( až pred nástupom do zamestnania )

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 2
05921 Svit
www.zssvit.eu
0527756313
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Dudinská
0911 305 053