Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Pohronská Polhora

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
154
Platové podmienky
V súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. a Nariadením vlády SR č.338/2019 Z.z. Plat podľa aktuálnych platových tried a taríf pedagogických zamestnancov, kvalifikačných predpokladov, praxe a úväzku pedagóga.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, OpenOffice
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ukončené vzdelanie v odbore – hra na husle.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Hlavná 1
97656 Pohronská Polhora
0918165150
Kontaktná osoba
PaedDr. Drahomíra Tereňová
0903999139