Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
401
Platové podmienky
Podľa platových taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z.
- ukončené stredné odborné vzdelanie - výučný list v odbore stolár a ukončené úplné stredné odborné vzdelanie - maturita so zameraním na drevárstvo a nábytkárstvo
alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa so zameraním na drevárstvo a nábytkárstvo
Ďalšie požiadavky
- odborná prax vítaná
- bezúhonnosť
- zdravotná, fyzická a duševná, spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

- priama výchovno- vzdelávacia činnosť 24 až 35 hodín/týždenne

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Doručovanie žiadostí:
- na emailovú adresu: [email protected]
- osobne: sekretariát školy
- poštou na adresu: SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen
- najneskôr do 20. júna 2022

Kontaktná osoba:
- Ing. Pavel Laššák, t. č.: 0905 879 162

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom alebo telefonicky najneskôr 3 dni pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17
96001 Zvolen
www.sosdrev.sk
0905 879 162
Kontaktná osoba
Stredná odborná škola drevárska
0905 879 162