Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 2, Žilina
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Podľa zákona 553/2003 Z. z. (cca od 1064,50 do 1336,- € v závislosti od počtu atestácií a započítaných rokov odbornej praxe)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Miesto špeciálneho pedagóga obsadzujeme v rámci projektu MPC Pomáhajúce profesie. Uchádzači zašlú do 15. 6. 2022 na adresu [email protected] profesijný životopis a motivačný list. Na základe posúdenia písomných podkladov škola pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor v termíne od 16. - 30. 6. 2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2
01001 Žilina
www.soaza.sk
+421 902 930 201,0903740530
Kontaktná osoba
Tomáš Milata
0902930201