Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod amfiteátrom 7, Levice
Aprobácia
Literárna a jazyková výchova, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
244
Platové podmienky
Od 970,-
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v skupine odborov učiteľstvo.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom 7
93401 Levice
sosts-levice.sk
0366312510,0905427903,0366316971
Kontaktná osoba
Ing. Eva Sleziaková
0366312510