Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod amfiteátrom 7, Levice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
244
Platové podmienky
Od 823,-
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: úplné stredné odborné vzdelanie v elektrotechnike /informačné technológie. Od uchádzača sa očakáva pokročilá znalosť práce s PC.

Pracovná náplň:
Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie, upevňovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov v elektrotechnických/ informatických predmetoch, podľa prideleného úväzku.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Ďalšie požiadavky
Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
Požadované doklady stačí zaslať aj emailom

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom 7
93401 Levice
sosts-levice.sk
0366312510,0905427903,0366316971
Kontaktná osoba
Ing. Eva Sleziaková
0366312510