Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod amfiteátrom 7, Levice
Aprobácia
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
244
Platové podmienky
Od 915,-
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch.
SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v skupine odborov učiteľstvo
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štrukturovaný životopis
- fotokópia dokladov o vzdelaní - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov
Ďalšie požiadavky
práca s PC, trestná bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť pri práci, zodpovednosť
Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam
Poštou na adresu: SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice; e- mailom: [email protected], alebo osobne na sekretariát riaditeľky školy


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom 7
93401 Levice
sosts-levice.sk
0366312510,0905427903,0366316971
Kontaktná osoba
Ing. Eva Sleziaková
0366312510