Predmet

Asistent učiteľa

Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod amfiteátrom 7, Levice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
244
Platové podmienky
Od 738,50
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Dátum pracovného pohovoru bude oznámený pozvánkou.
Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam
Poštou na adresu: SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice; e- mailom: [email protected], alebo osobne na sekretariát riaditeľky školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom 7
93401 Levice
sosts-levice.sk
0366312510,0905427903,0366316971
Kontaktná osoba
Ing. Eva Sleziaková
0366312510