Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Trstené pri Hornáde

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 94, Trstené pri Hornáde
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
120
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť
• profesijný životopis
• motivačný list
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• fotokópie dokladov o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
Žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 94
04411 Trstené pri Hornáde
www.skola-trstene.sk
0556980162, 0911925736
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Olexová
0911925736