Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Tisovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Francisciho 803, Tisovec
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
160
Platové podmienky
V súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. a Nariadením vlády SR č.338/2019 Z.z. Plat podľa aktuálnych platových tried a taríf pedagogických zamestnancov, kvalifikačných predpokladov, praxe a úväzku pedagóga.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel , práca s aSc agendou vítaná
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ukončené vzdelanie v odbore – hra na husle.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme aktívneho učiteľa/-ku základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na husle (hudobný odbor).
Vyžadujeme odbornosť, zodpovednosť, flexibilitu, svedomitosť, pozitívny vzťah k deťom a ochotu spolupracovať v kolektíve.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Francisciho 803
98061 Tisovec
0475493272
Kontaktná osoba
Mgr. Milan Matucha, DiS. art.
0901704007