Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Spojená škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kremnička 10, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ASC agenda/edupage, MS Office/Office365
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia
- kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagog. zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ
č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagog. a odbor. zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je na dobu určitú – 12 mesiacov.
Národný projekt MPC „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Kremnička 10
97405 Banská Bystrica
www.stavebnabb.eu
0484163635
Kontaktná osoba
Dana Peniaková
0484162405