Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Spojená škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kremnička 10, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ASC agenda/edupage, MS Office/Office365
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore učiteľstvo a pg. vedy
- úplné stredné vzdelanie v odbore pedagogika, vychovávateľstvo
- kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedag. zam. a odb. zam. a v zmysle vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedag. a odbor. zamestnancoch

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Kremnička 10
97405 Banská Bystrica
www.stavebnabb.eu
0484163635
Kontaktná osoba
Dana Peniaková
0484162405