Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
89
Platové podmienky
minimálne 1064,50 Eur, zvýšený podľa platnej legislatívy v závislosti od dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vzdelanie poľa Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 Z.Z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch, príloha č. 10 k vyhláške 1/2020.
Ďalšie požiadavky
- prax odborného zamestnanca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, alebo učiteľa v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením popri dodržaní kvalifikačného predpokladu podľa prílohy č. 10 k Vyhláške 1/2020.
- odborné poznatky z oblasti psychológie, diagnostiky, terapií, poradenstva,
- bezúhonnosť, samostatnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, zdravotná spôsobilosť,
- požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, odpis z registra trestov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13
01008 Žilina
www.szsza.sk
0415655696,0902340928
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Lapihusková
0911 932 373