Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pezinská 1, Svätý Jur
Termín nástupu
30.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
122
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. NV SR, ktorými sa ustanovujú Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.7.2022.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie práce s PC (MS Office, Internet)
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (učiteľstvo pre materské školy).
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti stanovené v § 9 zákona č. 138/2019 Z.z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Ukončené adaptačné vzdelávanie výhodou.
Žiadosti je možné predkladať písomne na adresu Mestský úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, alebo mailom na [email protected] .

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Pezinská 1
90021 Svätý Jur
0244971215
Kontaktná osoba
Ľubica Lackovičová
0249202310