Školský digitálny koordinátor

SZŠ, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
5.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
580
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
výborná znalosť digitálnych technológií
Vzdelanie
Pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1, Zákon č. 138/2019 Z. z..

Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia je to vzdelávací program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu).

Záujemca musí mať minimálne 3 ročnú pedagogickú prax.

Viac informácií:
https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/
https://www.skolskyportal.sk/personalistika/nova-pozicia-skolsky-digitalny-koordinator
Ďalšie požiadavky
Potrebné doklady:
• doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• motivačný list
• profesijný životopis
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• zdravotná spôsobilosť
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SZŠ
Strečnianska 20
85105 Bratislava-Petržalka
https://szsba.edupage.org/?
0915734018
Kontaktná osoba
Simona Kolínková
0915734018