Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
30%
Počet študentov školy
100
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Platové podmienky sú však vždy výsledkom dohody.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý používateľ s ochotou učiť sa ako využívať technológie pri práci so študentami
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
KTO SME
Lýceum C.S.Lewisa v Bratislave je novou školou pod zriaďovateľom Združenia škôl C.S.Lewisa, ktoré už niekoľko desaťročí prevádzkuje v Bratislave školy www.narnia.sk a www.bilgym.sk.
Hľadáme nových členov tímu, ktorých láka prostredie, ktoré sa tvorí a chcú byť súčasťou novovznikajúceho projektu. Naše nastavenie je agilné, budeme veľa skúšať, vyhodnocovať aj meniť a budeme sa spolu medzi predmetmi veľa zlaďovať.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PRACOVNEJ PONUKE:
- hľadáme učiteľa/učiteľku slovenského jazyka a literatúry
- Pozícia je vhodná pre absolventa.
- Uvítame akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
- Pedagogická prax môže byť výhodou.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI V RÁMCI FIXNEJ PRACOVNEJ DOBY PATRIA:
- Práca so študentami.
- Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula.
- Zlaďovanie sa s inými odbornými aj všeobecnovzdel. predmetmi (kolegami).
- Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach.
- Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov.
- Pravidelné učiteľské povinnosti typu prestávkového dozoru, rodičovského stretnutia a pod.

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Lýceum sa chce stať prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené. Učíme v menších skupinách študentov a keďže vyrastáme pod krídlami Bilgymu, veľa čerpáme z know-how tých najlepších na Slovensku :)

Lýceum ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Ako na všetkých našich školách, aj u nás budeme podnecovať a podporovať pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu. Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy.

ČO OČAKÁVAME OD VÁS?
- Učenie slovenského jazyka (digitálne vybavená škola, formatívne hodnotenie a feedback, podpora v aktivitách typu divadlo, besedy a
pod.).
- Sebarozvoj (metodické a mentoringové vedenie, spolupráca s ostatnými kolegami).
- Tvorba kurikula (hľadanie prepojení a súladu s inými predmetmi, spoluvytváranie zmysluplných maturitných otázok).

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu. Snažíme sa vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.lyceum.sk
+421 901 788 744
Kontaktná osoba
Zuzana Mišinová
0901 788 744