Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola pri ZŠ, Častá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 293, Častá
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
86
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom, interaktívnou tabuľou)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
• kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
• zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
• veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
• zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
• rešpektovanie pravidiel
• systematická práca
• schopnosť kooperácie v tíme
Prax v odbore výhodou.

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov na dobu do 31.08.2023.

Potrebné doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• doklad o vzdelaní
• motivačný list
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri ZŠ
Hlavná 293
90089 Častá
0336490334,0336495211
Kontaktná osoba
Mgr. Adriana Cíferská
+421907779094