Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Terézie Vansovej 1, Trnava
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: 
• žiadosť o prijatie do zamestnania 
• štruktúrovaný životopis 
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• motivačný list v max. rozsahu 1 strana 

Všetky požadované doklady zasielajte na e - mailovú adresu [email protected] do 15. júna 2022. 

(pozn. uprednostňujeme ukončené adaptačné vzdelávanie ,prax aspoň 2 roky a hudobné nadanie)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety
Ulica Terézie Vansovej 1
91701 Trnava
-
Kontaktná osoba
Katarína Fedorová
0919235551