Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s MŠ, Častá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 293, Častá
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
333
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Power-Point, Edupage, Office 365
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
• zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
• veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
• zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
• rešpektovanie pravidiel
• systematická práca
• schopnosť kooperácie v tíme

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Hlavná 293
90089 Častá
www.zscasta.sk
0336495211
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Jakuš
0903755153