Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drieňová 35, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
V súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
V súlade so Zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 15.1.2020
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 35
82664 Bratislava-Ružinov
www.stav-geo.edupage.org
43336407
Kontaktná osoba
Ing. Zdenka Hollá
43336407