Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Seňa 507, Seňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Seňa 507, Seňa
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
275
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
g) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z MRK.

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov na dobu do 31.08.2023.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 01.07.2022
Na adresu:
Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola, Seňa 507
Seňa 507
04458 Seňa
www.zssena.edupage.org
0556962121
Kontaktná osoba
RNDr. Bibiána Bartková
0910897997