Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
462
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 1 100 € mesačne podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty ďalej sa vzdelávať. Možnosť ďalšieho platového rastu.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s počítačom
Vzdelanie
•Podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch elektrotechnika, elektronika, automatizácia, kybernetika alebo IT technológie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
• ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
• komunikačné schopnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav,
• analytické a logické myslenie, kreativita,
• aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
www.spst.sk
0534466249
Kontaktná osoba
Ing. Martin Kokoruďa, zástupca riaditeľa školy
053 4466249