Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola potravinárska, Topoľčany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krušovská 2091, Topoľčany
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore potravinárskeho smeru
• doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov výhodou,
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov
Kontaktujeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola potravinárska
Krušovská 2091
95501 Topoľčany
soskruto.edu.sk
0385323863
Kontaktná osoba
Mgr. Ľubomíra Záňová
0385323863