Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Chlebnice 134, Chlebnice
Termín nástupu
30.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
186
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 prijme do pracovného pomeru 4 učiteľky do materskej školy na plný úväzok, z toho 1 pracovný pomer na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky a 3 pracovné pomery na dobu určitú.

Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Ďalšie požiadavky

• ovládanie štátneho jazyka,
• práca s počítačom,
• zdravotná a duševná spôsobilosť podľa § 16, ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru,
• tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi,
• práca v tíme.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom na adresu: [email protected] do 16.06.2022 alebo poštou na adresu:
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
• Nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.
• Nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak mu žiadny prihlásený uchádzač nebude vyhovovať. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša
Chlebnice 134
02755 Chlebnice
www.zschlebnice.sk
0435894362,0435526114
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Oklapková
0915807291