Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola, Malinovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bratislavská 44, Malinovo
Aprobácia
Etická výchova / Náboženská výchova
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Potrebujeme učiteľa náboženstva /nie etiky/ v kombinácii s iným predmetom.
Možnosť ubytovania v školskom internáte.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Bratislavská 44
90045 Malinovo
www.zahradnicka.edupage.org
45955102
Kontaktná osoba
PaedDr. Dajana Csóková
0245955102