Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Veľké Leváre

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Melíškova 650, Veľké Leváre
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
290
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je v rámci národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I“ - pracovný pomer na dobu určitú, počas trvania NP POP I.
Potrebné je zaslať:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- doklady o vzdelaní
-súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti posielať mailom na adresu [email protected], príp. poštou na uvedenú adresu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Melíškova 650
90873 Veľké Leváre
www.zsvlevare.edupage.org
0347794110, 0911979375
Kontaktná osoba
Vladimíra Perničková
0911979375