Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Handlová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierové námestie 255/27, Handlová
Aprobácia
Biológia
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
503
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, práca s interaktívnou tabuľou, elektronická triedna kniha
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
- využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe
- ochota spolupracovať v tíme

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Mierové námestie 255/27
97251 Handlová
www.zsmnha.edupage.org
0465477111
Kontaktná osoba
Iveta Jakubová
0918366912