Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Pukanec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štiavnická cesta 26, Pukanec
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
134
Platové podmienky
V súlade s platnou legislatívou.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Štiavnická cesta 26
93505 Pukanec
zspukanec.edupage.org
0366393576
Kontaktná osoba
Mgr. Tímea Kelecsényiová
0911951498