Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola, Dolné Kočkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 125, Dolné Kočkovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
32
Platové podmienky
Plat pedagogického zamestnanca (PZ) podľa tabuľky platobných taríf PZ a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítania praxe od 01. 01. 2020.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú - dlhodobé zastupovanie PN

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania;
- profesijný životopis;
- fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelávaní;
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre potreby pracovného pohovoru;
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 125
02001 Dolné Kočkovce
0424677458
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cenigová
0910484762