Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 44, Košice-Sever
Aprobácia
Elektrotechnika, Informatika a výpočtová technika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
800
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 915 € mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Pokročilá znalosť práce s počítačom, kvalifikácia VŠ II. stupňa so zameraním na elektrotechniku a informatiku
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore elektrotechnika alebo informatika
bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z., zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Základné odborné požiadavky:
pokročilá znalosť práce s počítačom
pokročilá znalosť kancelárskeho balíka MS Office (Word, Excel, Powerpoint),
algoritmické myslenie a základy programovania alebo skriptovania
základná znalosť sieťových technológií
skúsenosť so správou OS Windows

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44
04001 Košice-Sever
www.spseke.sk
0557968151
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Krištín
0557968151