Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Barca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Abovská 36, Košice-Barca
Aprobácia
Ruský jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
267
Platové podmienky
Podľa zákona 552/2003 Z.z a 553/2003 Z.z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou : Slovenský jazyk a lit. – Ruský jazyk
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady pošlite e- mailom.
Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Abovská 36
04017 Košice-Barca
www.zsabovke.edupage.org
0556855198
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslav Gajdoš
0557299244