Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežná užívateľská úroveň
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov (formulár je dostupný na stránke školy v sekcii Pracovné ponuky 2022/2023)

Ďalšie kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
- osobné a morálne predpoklady - flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, umelecký talent
- bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 31. 05. 2022 do 12.00 hod. na adresu:
Základná škola s materskou školou Centrum I 32,
Centrum I 32,
018 41 Dubnica nad Váhom
v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie - učiteľka MŠ".

- Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo zaradiť do výberového konania len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Centrum I 32
01841 Dubnica nad Váhom
www.zscidca.edupage.org
0424420400
Kontaktná osoba
Daniela Drgová
+421 911 104 210