Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola, Most pri Bratislave

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 470, Most pri Bratislave
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
263
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Profesijný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť e-mailom alebo poštou.
Kontakt: Mgr. Ladislav Peciar – riaditeľ školy, telefonický kontakt: 0911 119155 [email protected]

Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore

* vychovávateľstvo, učiteľstvo pre MŠ
* pedagogický asistent
* vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
* sociálno-výchovný pracovník

- VŠ prvého stupňa v odbore
* učiteľstvo a pedagogické vedy
* logopédia a liečebná pedagogika
* pedagogika
* sociálna pedagogika
* pedagogika a vychovávateľstvo
* sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
* špeciálna pedagogika
* predškolská a elementárna pedagogika


- Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika

- VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore

* špeciálna pedagogika
* pedagogika

Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady
- trpezlivosť
- vnútorná stabilita
- spoľahlivosť
- pamäť
- sebaovládanie
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- sebaistota
- pozornosť
- praktické myslenie
- precíznosť (presnosť)
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť
- tímová práca

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Športová 470
90046 Most pri Bratislave
www.zs-mostpribratislave.edupage.org
0245951114
Kontaktná osoba
Mgr. Ladislav Peciar
0911119155