Predmet

Vedúci školskej jedálne

Spojená škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beethovenova 27, Trnava
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553 / 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať minimálne stredoškolské vzdelanie, prax v odbore minimálne 1 rok výhodou.
Vzdelanie v odbore:
- stravovanie
- ekonómia
Ďalšie požiadavky
Popis práce:
- riadenie prevádzky a kontrola zamestnancov kuchyne,
- normovanie stravy,
- zostavovanie jedálnych lístkov,
- realizácia objednávok potravín,
- monitoring a dodržiavanie HACCP,
- zodpovednosť za dodržiavanie hygieny stravovania,
- evidencia stravníkov,
- spracovanie hlásení a výkazov,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Beethovenova 27
91708 Trnava
www.szsapstrnava.edupage.org
0335331989,0904282661
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Uhríková
0335331989