Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Duklianska 1, Prešov
Aprobácia
Elektrické stroje a prístroje, Elektronika, Elektrotechnika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
415
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, návrh DPS Eagle, simulácia meraní Multisim, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky na učiteľa odborných elektrotechnických predmetov:
- odborné vedomosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky a autoelektroniky, znalosť v oblasti návrhu a výroby DPS (Eagle), simulácie elektronických obvodov (Multisim) a programovania mikrokontrolérov (arduino, BBC micro:bit ), znalosť v oblasti návrhu a realizácie elektrických a dátových rozvádzačov, - flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
- výhodou je doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Uchádzač o zamestnanie doloží :
žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. - platí len pre prijatého uchádzača, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.


Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 15.06.2022. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
08004 Prešov
www.spspo.sk
0517712196
Kontaktná osoba
Ing. Pavol Pavlanin
+421517712196